Väyläkuvaukset

Pikkarala Frisbeegolfin pro- ja ama-ratakuvaukset

Väylä 1. Weber-väylä

Pikkarala-opaste-web_pro1 200x300

 

Pro-tii: Avausväylä on helpohko par 3, 87m, mutta pirkottaminen voi olla yllättävän vaikeaa. Väylä kulkee isojen mäntyjen keskellä ensin suoraa linjaa vajaa 70m sweetspottiin ja siitä avautuu viistosti oikealle ~30m pitkä loppuväylä. Väylän alussa erkanee myös oikaiseva kapeampi mäntykuja, mutta ennen koria voi sitten helposti kolista puihin.

Ama-tii: Väylä on sama, heitetään pro-tiiltä.

Väylä 2. Oamk-väylä

Pikkarala-opaste-web_pro2 200x300Pro-tii: Väylämitta 190m, par 4. Avaus väylällä on pitkin ob-linjaa puiden reunustaessa reitin. N. 60 metrissä väylä kääntyy oikealle ennen puusaareketta ja siitä jatkuu 130m suoralinja korille. Matkalla ylitettävä laakso ennen harjanteen päälle pienten puiden keskelle tulevaa koria.
Pikkarala-opaste-web_am2 200x300Ama-tii: Väylä on 112m, par 3. Heitetään ama-tiiltä metsän reunasta leveästä puuportista suoraan edellä kuvatulle koripaikalle. Ylätasanteen jälkeen vasemmalla vaanii soralaakso, oikealla taas koria lähestyessä on ilkeä puuraffi.

Väylä 3. Kaleva-väylä

Pikkarala-opaste-web_pro3 200x300Pro-tii: 215m, par 4. Haasteena väylällä on sijoitukset ensin n. 100m sweetspotmutkaan ja sen jälkeen reilu 110m vielä tarkemmin puiden muodostamalle portille, jotta pirkkoputti olisi tarjolla. Oikealta kasvamassa olevan puuston yli voi kyllä yrittää mutkan oikaisua ja saada ratkaisevan edun. Loppusuoralla vasemmalla ob:kin on mahdollinen.
Pikkarala-opaste-web_am3 200x300Ama-tii: 112m, par 3. Tii on pro-väylän sweetspotissa, mistä on suora väylä korille. Avausheitto korille asti on haaste, mutta maltillisesti avaten par-jatkosijoitus voi sittenkin helpottua.

Väylä 4. ”Mutkia matkassa”

Pikkarala-opaste-web_pro4 200x300

 

Pro-tii: 140m, par 4. Metreiltään tämä on helpohko par-luvultaan, etenkin osaavalle isokätiselle taivasheittäjälle. Mutta pirkottaminen voi olla hankalaa korin kukkulasijainnin vuoksi. Väylä alkaa 50m suoralla ensimmäiseen mutkaan mäntyjen keskelle ja siitä avautuu viistosti oikealle toinen 50m pitkä väylä kukkulan juureen. Kukkula on vielä valloitettava, mutta reunuksilla vaanii raffeja.

Ama-tii: Väylä on sama, heitetään pro-tiiltä.

Väylä 5. ”Oikealta ohi”

Pikkarala-opaste-web_pro5 200x300

 

Pro-tii: 107m, par 3. Selkeä oikealta avoin väylä. Viistorinteen sivua kulkevan 100m suoran jälkeen kori on piilossa mäntymetsikön takana vasemmalla pienessä ylärinteessä.

Ama-tii: Väylä on sama, heitetään pro-tiiltä.

Väylä 6. ”Laaksoa ja kukkulaa”

Pikkarala-opaste-web_pro6 200x300Pro-tii: 191m, par 4. Nyt saa siivuttaa! Pienen mäen päältä ahnehditaan 150m laaksoa pitkin toisella puolen odottavalle törmälle. Lopun ~40m metsäkujan ja etenkin sen portin kohdan kanssa saa olla tarkkana.
Pikkarala-opaste-web_am6 200x300Ama-tii: 102m, par 3. Heitetään laaksosta hiekkaharjanteen yläpäästä alkavaan metsätaskuun.

Väylä 7. Pihlavat-väylä

Pikkarala-opaste-web_pro7 200x300Pro-tii: 161m, par 3. Väylä alkaa 40m metsäkujalla. Isoille tarkoille käsille on tilauksessa suora linja yli kasvavan metsikön pienelle sweetspot-aukealle. Toinen vaihtoehto on pelata oikealle kaartuva avausheitto, jolloin laaksossa oleva pikkumännikkö on ässäävästi kierrettävissä. Metsän päältä jatkoheitoissa saa olla tarkkana ettei raffit syö oikotien etuja. Tämä on par-haaste–väylä.
Pikkarala-opaste-web_am7 200x300Ama-tii: 124, par 3. Väylä heitetään heti metsän reunalta suoraan alamäkeen. Samat pahat haasteet kuin pro-väylällä vain ilman alkupuukuja-ahdistusta ja sen kujan verran lyhempänä.

Väylä 8. ”Sijoita väylälle”

Pikkarala-opaste-web_pro8 200x300Pro-tii: 133m, par 3. Väylä alkaa mutkalla vasemmalle, sitten suora ja lopuksi mutka oikealle. Ei helppo jos metsään menee ja lopuksi voi olla haastava putti oikealle yläviistoon. Avaus matala liukuva heitto vasemmalle tai korkealta puuseinämän päältä väylälle palaava. Sivuilla raffit rankaisee, eikä suora jatkoheittokaan saa mennä loppumutkassa pitkäksi. Huom! Seuraava 9-tii on väylän lopussa oikealla metsässä, niin varmistattehan kiekon karatessa fore-huudolla että pelaajat eivät joudu vaaraan. Par-haaste.
Pikkarala-opaste-web_am8 200x300Ama-tii: 90m, par 3. Väylä on aluksi suoraa puukujaa, loppumutkan jälkeen heitetään putti pieneen ylärinteeseen.

Väylä 9. ”Aavaa preeriaa”

Pikkarala-opaste-web_pro9 200x300Pro-tii: 166m, par 3. ”Väylä on heille avoin jotka saavat heittonsa sivuilla kulkevien puiden yli. Pienemmät kädet tyytyvät tässä pariin väyläheittoon kohti hiekkarinnettä. Korille lähestymisten kanssa oltava tarkkana, kun lopussa on vielä pieni metsätasku. Jos kiekko karkaa liiaksi oikealle on vastaantulevia 7-väylän pelaajia syytä varoittaa fore-huudoin. Vasemmalla väylän sivussa kulkee autotie, joka on ob-aluetta. Par-haaste.
Pikkarala-opaste-web_am9 200x300Ama-tii: 107m, par 3. Ylämäki ja metsätasku tekevät haasteen, vaikka metrejä on karsittu kunnolla.

Väylä 10. ”Metsään mennään”

Pikkarala-opaste-web_pro10 200x300

 

Pro-tii: Takaysin avausväylä on helpohko par 4, 160m, jos pysyt väylällä mutta pirkottaminen voi olla vaikeaa, kun sattuneita lipsauksia odottaa armoton puusto. Avausheitto vaatii laskemaan kiekon oikealle kääntymisen tarkasti. Väylä kulkee isojen mäntyjen keskellä ensin suoraa linjaa vajaa 70m sweetspottiin ja siitä viistosti oikealle lähtee n. 40metriä pitkä s-kaarros ennen korille vievää suoraa.

Ama-tii: Väylä on sama, heitetään pro-tiiltä.

Väylä 11. ”Koirankoipi”

Pikkarala-opaste-web_pro11 200x300Pro-tii: 160m, par 4. Tämä on radan dog-leg –väylä. Avaus on suora 55-65m, sijoitus merkkipuun tienoille sweetspottiin tai pommihyssettää pidemmälle ohi alkumutkan. Seuraavalla 100m suoralla on useita väyläpuita, joita tulee väistellä tai niiden välistä linjoja etsiä. Puita väistävillä kiekoilla heitettäessä on pirkotus sangen maittava.
Pikkarala-opaste-web_am11 200x300Ama-tii: 98m, par 3. Väylän loppuhaaste on sama, eli paha par. Tässä avaus heitetään suoraan pro-väylän dog-leg -mutkan ”tähtäyspuun” edestä.

Väylä 12. ”Radan signature -väylä”

Pikkarala-opaste-web_pro12 200x300Pro-tii: Peräti 289m, par 5 ja radan pisin väylä. Avaus aluksi kohtuullisen avointa väylää ja sitten sukelletaan kauniisti kaartuvan puun ohitse metsän reunustamaan pitkään suoraan. Puolen välin jälkeen alkaa väylä vasemmalta avoimemmalta sivultaan kaartaa väylää pikkuhiljaa kapeammaksi ja päätyen lopuksi ahtaaksi ”kurkuksi” ennen koria. Oikealla on väyläpuita matkalla, joten vasen reuna on selkeämpi linja pelata. Lähestymisessä saa olla tarkkana puiden ja vasemman sivun ob:n kanssa. Lopussa oikealla tulee seuraavan väylän alku lähelle, niin sinne suuntaavia heittoja on syytä säestää fore-huudoin.
Pikkarala-opaste-web_am12 200x300Ama-tii: 172m, par 4 niin että on amatööriväylälläkin haastetta kerrakseen kapenevalla loppuosuudella.

Väylä 13. ”Holarin metsästys”

Pikkarala-opaste-web_pro13 200x300

 

Pro-tii: 89m, par 3. Väylä on lyhin ja helpoin metsäväylistä. Ihan suoralla heitolla voit olla nostopirkolla. Tai voit varmistaa alkuportin jälkeen vasemmalle kääntyvällä sijoituksella kolmosen. Haasteena on liian pitkäksi menevä heitto ob:lle tai puolenvälin tienoille asti olevat väylän kavennuspuut. Myös yksi ilkeä väyläpuu löytyy ennen koria.

Ama-tii: Väylä on sama, heitetään pro-tiiltä.

Väylä 14. ”Käärmeväylä”

Pikkarala-opaste-web_pro14 200x300Pro-tii: 233m, par 5. Tämä on par 5, jossa pirkottaminen on tavoiteltavaa. Väylällä on kuitenkin haasteensa ensin voitettavana. Sen alku on tarkkaa loppuun liukuvaa ässäheittoa vaativa. Sen jälkeen on pitkä suora, jonka loppupuolelle tulee peliin pari peräkkäin olevaa väyläpuuta jonka kiertämispuoli tulee valita. Vasemmalle kimmonneet osumat uhkaavat viedä kiekkoja ob:lle ja oikealle taas on tiheämpää raffia. Lopuksi lähestyminen on oikealla olevaan pitkään taskuun.
Pikkarala-opaste-web_am14 200x300Ama-tii: 172m, par 4. Amatööritii ohittaa haasteelliset alkumutkat, mutta taaskaan ei pidä antaa sen hämätä – haastetta riittää edelleen.

Väylä 15. Pörhö-väylä

Pikkarala-opaste-web_pro15 200x300Pro-tii: 194m, par 4. Avaus lähtee mäen päältä alas pitkää hieman vasemmalle kaartuvaa väylää pitkin. Tähtäin on puusaarekkeen sivustalle sweetspottiin, josta voi jatkaa mutkakohdan tuoman uuden haasteen kimpussa. S-mutkan jälkeen on väylä sitten vieläkin haastava jopa paria ajatellen. Heitot voi mennä vielä loppusuorallakin helposti metsään.
Pikkarala-opaste-web_am15 200x300Ama-tii: 101m, par 3. Heitetään mäen alta, porttimutkakin ohitetaan heittämällä avaus sen sivusta. Ei parane poiketa tässäkään avauksessa silti väylältä.

Väylä 16. ”Paluu montulle”

Pikkarala-opaste-web_pro16 200x300

 

Pro-tii: 138m, par 3. Avausheitto tehdään metsän siimeksestä ulos vaihteeksi avointa väylää pitkin. Nyt on tavoiteltavaa tempaista laakson yli tasanteelle, jopa aina korille asti isolla kädellä. Korille ei pääse suoralla heitolla vaan soramontun sivua seuraavan vasemmalle kaarron kautta. Ei ole suositeltavaa joutua liian aikaisin vasemmalle, jolloin päädytään metsään. Jatkoheiton voi tehdä korille kiertäen väyläpuu kauempaa oikealta tai voi myös tulla puun vasemmalta puolen hiukan tiukempaa oikaisevaa reittiä.

Ama-tii: Väylä on sama, heitetään pro-tiiltä eli amatööriväylän näkökulmasta ajatellen vielä kovasti haasteellinen.

Väylä 17. Ärrä-väylä

Pikkarala-opaste-web_pro17 200x300

 

Pro-tii: 82m, par 3. Radan lyhin väylä on vieläpä täysin avoin suora ilman korkeuseroa. Tämä väylä toimii hyvin radalle tultaessa alkulämmittelyväylänä silloin kuin siinä ei ole ruuhkaa kierroksilla olevista pelaajista. Haasteet väylällä ovat kukkulalta kukkulalle tuoma matkan arviontivaikeus ja usein vastakkainen tuuli, joka voi viedä kiekkoja sivuun rinteen korostaessa seurauksia. Myös liian pitkää liukua 5- ja 18-väylien tiille on syytä varoittaa fore-huudoin.

Ama-tii: Väylä on sama, heitetään pro-tiiltä.

Väylä 18. Powergrip-väylä

Pikkarala-opaste-web_pro18 200x300Pro-tii: 155m, par 3. Avaus väylällä kukkulalta on helpohko esteettömyydessään. Helpottaa huomattavasti par:n pelaamista jos saa avaukseen kunnolla mittaa, niin että päätyy vastarinteen päälle asti – tiiltä reiluun 120 metriin. Laaksoon jääneiden heittojen jatkoheitot on tehtävä ylämäkeen ja harjanteen taakse peittyvän koripaikan hahmotus on vaikeaa. Kori on merkitty lipulla ja on hieman metsänreunan suojassa.
Pikkarala-opaste-web_am18 200x300Ama-tii: 91m, par 3. Matkahan ei ole kauhean pitkä, mutta ylämäki ja hieman sivuun vedetty tiipaikka laakson sivurinteellä tekee taas väylään haastetta.

 

Pro-rata: 2890m, par 65 / Ama-rata: 2045m, par 58

Tässäpä suunnittelijan näkökulmasta kuvaukset väylistä.

Haasteita ja hauskoja heittoja,

Riku Kaajakari