Ratakadun ja Kaijonharjun R-kioskit väyläkumppaniksi

Ratakadun ja Kaijonharjun R-kioskit ja Pikkarala Frisbeegolf ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuosille 2016 – 2018. R-kioskit tukevat yleishyödyllisen Pikkarala Frisbeegolfin ratojen rakentamista, jatkokehittämistä ja ylläpitoa.

Pikkarala Frisbeegolf käynnistää hyvin tyytyväisenä uutta yhteistyötä R-kioskien kanssa.   R-kioskit saavat uuden sopimuksen myötä nimikkoväylän, kun Pikkarala Frisbeegolfin ratojen ”katsomoväylä”, 17. väylä, nimetään Ärrä-väyläksi. Ärräväylän väyläopasteeseen ja koriin sijoitetaan R-kioskien mainokset/logot. R-kioskien mainos/logo sijaitsee näkyvästi Pikkarala Frisbeegolfin nettisivuston kotisivulla.

Ratakadun ja Kaijonharjun R-kioskit myyvät/toimittavat ratojen vuosikortteja ja päivälippuja, joten solmittu uusi sopimus laajentaa jo aikaisemmin käynnistynyttä yhteistyötä. Pikkarala Frisbeegolf haluaa lämpimästi kiittää R-kioskeja hyvin sujuneesta yhteistyöstä, joka edelleen vahvistuu väyläkumppanuussopimuksen myötä.

Ratatalkoolaisten testilippujen jakelu

Viime vuonna Pikkaralan frisbeegolfradan rakentamisessa ahkeroineet talkoolaiset saavat ilmaisia päivälippuja radan ja sen väylien testaamiseen tämän vuoden aikana. Testilippujen jakelu alkaa ja talkoolaiset voivat hakea lippunsa Powergripistä 9.1.2016 alkaen.

 

PIKKARALA FRISBEEGOLF ranneke nettisivulle

Kuva: Päivälippu

Pikkarala Frisbeegolf on kirjannut talkoolistaan talkoihin osallistuneet henkilöt ja heidän talkoopäivänsä. Yhteen talkoopäivään osallistuminen antaa kaksi lippua, joilla saa käydä testaamassa Pikkarala Frisbeegolfin ratoja ilmaiseksi vuoden 2016 aikana. Powergripissa on talkoolaisten lista sisältäen nimet ja testilippujen määrät: kuittaamalla nimensä listaan testipelaaja saa testilippunsa.

 

11. vaylan tiipaikan harjaus

Kuva: Ahkeria talkoolaisia

Pikkarala Frisbeegolf toivoo ratojen testipelaajien antavan palautetta ja ehdotuksia ratojen ja väylien kehittämiseksi. Palaute voidaan antaa esimerkiksi nettisivujen palautelomakkeen avulla: http://www.pikkaralanfrisbeepuisto.fi/palautesivu/.

Pikkarala Frisbeegolf haluaa lämpimästi kiittää kaikki talkoolaisia hyvin tehdystä talkootyöstä kaikkien harrastajien käyttöön tarkoitettujen ratojen aikaansaamiseksi. Ilman talkoolaisten apua ratoja ei olisi voitu ottaa käyttöön viime syyskuun aikana.

 

Radat maksullisiksi 15.1.2016 alkaen

Pikkarala Frisbeegolfin hallitus on päättänyt pidentää sen ratojen testikäyttöjaksoa siten, että radat muuttuvat maksullisiksi 15.1.2016. Testijakson pidentäminen antaa harrastajille mahdollisuuden hankkia vuosikortti tai päivälippuja hyvissä ajoin ennen maksullisuuden alkamista.

Pikkarala_vuosikortti_luonnos_v1 jpg

Frisbeegolfaaja voi hankkia radankäyttöoikeuden vuodeksi vuosikortin 2016 avulla. Toinen vaihoehto on ostaa päivälippuja. Vuosikortteja myyvät paikalliset frisbeegolfseurat ja Ratakadun R-kioski; päivälippuja myyvät aikaisemmin ilmoitetut liikkeet. Vuosikorttien toimittamisesta niiden omistajille informoidaan lähipäivinä Pikkarala Frisbeegolfin nettisivuilla.

Talvirata käytössä

Pikkaralan talvirata on otettu käyttöön. Koska kesäratojen väylien 10-13 korit on siirretty talviradalle, kierros Pro- tai amatööriradoilla ei ole enää mahdollista ennenkuin kesäradat palautetaan käyttöön.

Talviradan ekavayla 1a

Talviradan ratakartta löytyy Radat-sivuilta:  http://www.pikkaralanfrisbeepuisto.fi/radat/

Talviradan väylien suunnittelusta ovat vastanneet Jaakko Alatalo ja Heikki Riekki ja sen toteuttamisen ovat tehneet pääosin Heikki ja Jukka Karjalainen yhdessä Pikkaralan Frisbeegolfin porukan ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Talvirata luo hyvän puitteen frisbeegolfaajan heittojen suunta- ja pituustarkkuuden kehittämiseen. Kokeneet harrastajat voivat kierroksellaan saavuttaa radalla McBeth-tyyppisiä tuloksia. Heikki arvioi, että kokeneet heittäjät saavuttavat radalla tuloksen – 14…15 tai jopa paremman.

Taitavilla harrastajilla on mahdollisuus saada birdie melkein jokaisella väylällä: väylällä 16 birdien saaminen vaatii voimakkaan ja tarkan heiton, koska kori sijaitsee runsaat 10 metriä ylempänä kuin tiipaikka. Monet väylät ovat potentiaalisia holariväyliä, joten iloisten harrastajien holarikuvia tultaneen näkemään talven aikana

Pikkarala Frisbeegolfin logo

Pikkarala Frisbeegolf on uudistamassa graafista ilmettään ja sen ensimmäisenä vaiheena on suunniteltu Pikkarala Frisbeegolfin logo. Graafisen ilmeen suunnittelusta vastaa frisbeegolfin harrastajien hyvin tuntema graafinen suunnittelija ja lajin harrastaja Hannu Hentilä.

Logossa on luonnollisesti haluttu tuoda esille Pikkaralan rata-alueen ominaispiirteitä ja niinpä Hannu kertoo logon suunnittelusta seuraavaa:  “Sain hallitukselta todella hyviä ideoita logoa varten, joista vahvimmin esiin nousi Pikkaralan tunnistettavin puu, käyrärunkoinen mänty. Tämä toimii pääelementtinä logomerkille, johon luonnollisesti sisällytettiin myös frisbeegolfkori. Merkin kruunaa draiverimainen kehä sekä selkeä, mutta erittäin voimakas tekstiosa. Väriteema muodostui hyvin metsähenkiseksi, joka istuu täydellisesti Pikkaralan maisemiin.”

Pikkarala Frisbeegolfin mielestä logo tuo hyvin esille frisbeegolfin tunnusmerkkejä ja Pikkaralan ratojen erityispiirteitä. Jos harrastajat eivät ole vielä havainneet logon innoittajapuita, niin yksi esimerkki niistä on oheinen käyrärunkoinen mänty väylän 12 alkupäässä.

Pikkarala Frisbeegolfin Weber-radat

Pikkarala Frisbeegolfin radat nimetään Weber-radoiksi. Saint-Gobain Weber ja Pikkarala Frisbeegolf ovat solmineet vuosille 2016 -2018 yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Saint-Gobain Weberistä tulee Pikkarala Frisbeegolfin pääyhteistyökumppani.   Yhteistyösopimuksen mukaisesti myös Weber-ratojen ensimmäinen väylä nimetään Weber-väyläksi.

Saint-Gobain Weberin logo tulee näkyvästi esille Weber-rata-alueella, Weberin nimikkoväylällä sekä Pikkarala Frisbeegolfin nettisivuilla. Yhteistyö sisältää myös Pikkarala Frisbeegolfin järjestämää frisbeegolfiin liittyvää yhteistoimintaa Saint-Gobain Weberin henkilökunnalle.

Saint-Gobain Weberin ja Pikkarala Fribeegolfin ensimmäinen sopimus allekirjoitettiin vuoden 2015 keväällä, kun yritykset solmivat 10-vuotisen vuokrasopimuksen Pikkaralan rata-alueesta. Nyt solmittu sopimus edelleen syventää jo aikaisemmin tehtyä yhteistyötä.

Pikkarala Frisbeegolf on erittäinen iloinen ja innostunut solmitusta pääkumppanuussopimuksesta.  Sopimus luo erittäin hyvän perustan ratojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Pikkarala Frisbeegolf haluaa erittäin lämpimästi kiittää Saint-Gobain Weberiä hyvin sujuneesta yhteistyöstä, joka edelleen vahvistuu pääkumppanuussopimuksen myötä.

Parkkipaikka on käyttövalmis

Pikkarala Frisbeegolfin rata-alueen parkkipaikka on valmistunut käyttökuntoon runsaan viikon työrupeaman jälkeen. Parkkipaikalla on tilaa hiukan vajaan 30 auton pysäköintiin, joten vaarallisen pysäköinnin riski pitäisi poistua parkkipaikan rakentamisen myötä.

Pysäköintialue vanhan liittymän suunnasta

Pysäköintialue junaradan puoleisen liittymän suunnasta.

Parkkipaikalle on tehty kaksi liittymää seuraavasti: kun saavutaan junaradan risteyksen kautta, on parasta ajaa pysäköintialueelle junaradan puoleisesta liittymästä, kun taas Kempeleen suunnalta tultaessa käytetään turvallisuussyistä vain Kempeleen puoleista liittymää.  Autot pysäköidään parkkialueen läpi kulkevan ajotien molemmille puolille.

Pysäköintipaikka uuden liittymän suunnasta

Pysäköintialue Kempeleen puolen liittymän suunnasta.

Pysäköintialueelta poistuminen tapahtuu aina Kempeleen puoleisen liittymän kautta, koska junaradan puoleisesta liittymästä ei saa ajaa Haukka-ahontielle. Myöhemmin tullaan lisäämään tarvittavat liikennemerkit ja opasteet parkkipaikalle.

Koneurakointi Mustonen Ky Pikkarala Frisbeegolfin yhteistyökumppaniksi

Koneurakointi Mustonen Ky ja Pikkarala Frisbeegolf ovat solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen vuosille 2016 – 2018. Koneurakointi Mustonen Ky tukee yleishyödyllisen Pikkarala Frisbeegolfin ratojen rakentamista, jatkokehittämistä ja ylläpitoa.

Koneurakointi Mustonen harjoittaa laaja-alaista kaivinkone-, traktori- ja metsäkoneurakointia. Pikkarala Frisbeegolf jatkaa tyytyväisenä hyvin sujunutta yhteistyötä Koneurakointi Mustosen kanssa. Solmitun sopimuksen mukaisesti Pikkarala Frisbeegolfin ratojen yhteen väyläopasteeseen ja koriin sijoitetaan Koneurakointi Mustosen mainokset/logot. Pikkarala Frisbeegolfin nettisivujen Yhteistyökumppanit-sivulla on Koneurakointi Mustosen mainos/logo.

 

 

Powergrip Pikkarala Frisbeegolfin väyläkumppaniksi

Frisbeegolfin harrastajien hyvin tuntema Powergrip, melko hyvä frisbeekauppa, ja Pikkarala Frisbeegolf ovat solmineet yhteistyösopimuksen vuosille 2016 – 2018. Powergrip tukee yleishyödyllisen Pikkarala Frisbeegolfin ratojen rakentamista, jatkokehittämistä ja ylläpitoa.

Pikkarala Frisbeegolf käynnistää innostunuteena uutta yhteistyötä Powegripin kanssa.   Powergrip saa nimikkoväylän, kun Pikkarala Frisbeegolfin ratojen 18. väylä (”POWER GRIP:iä vaativa väylä”) nimetään Powergripväyläksi. Powergripväylän väyläopasteeseen ja koriin sijoitetaan Powergripin mainokset/logot. Powergripin mainos/logo sijaitsee näkyvästi Pikkarala Frisbeegolfin nettisivuston kotisivulla.

Pikkarala Frisbeegolf jatkaa hyvin tyytyväisenä jo aikaisemmin alkanutta yhteistyötä Powergripin kanssa. Pikkarala Frisbeegolf haluaa erittäin lämpimästi kiittää Powergripiä hyvin sujuneesta yhteistyöstä, joka edelleen vahvistuu väyläkumppanuussopimuksen myötä.

Parkkipaikan rakentaminen

Pikkarala Frisbeegolf nopeuttaa parkkipaikan rakentamista, joka alkaa tänään 4.11.2015 ja jonka arvioidaan kestävän noin viikon ajan. Rakentamisen aikana rata-alueen nykyinen parkkialue ei ole käytössä, koska siellä liikkuu autoja ja suuria työkoneita.

Pyydämme, että et pysäköisi autoasi Haukka-ahontien varteen, koska sinne pysäköinti voi aiheuttaa vaaratilanteita. Voit turvallisesti pysäköidä autosi seuraavasti: kun tulet Oulusta ja ylität junaradan, käänny oikealle Sähköasemantielle ja aja sitä noin 400 metriä, niin huomaat, että oikealla puolella junaradan varressa on VR:n lastauspaikka, jossa on tilaa pysäköidä autoja.

Toinen vaihtoehto auton pysäköintiin on seuraava: kun ajat Sähköasemantietä n. 200 metriä, käänny vasemmalle tielle, joka on frisbeegolfradan väylien 9 ja 10 välissä. Voit pysäköidä autosi turvallisesti tien varteen väylän 9 tiin alkupäässä. Pysäköityäsi autosi voit varovasti kävellä frisbeegolfrata-alueen läpi 1. tiin läheisyyteen ottaen huomioon alueella olevat frisbeegolfaajat.

Kun Pikkarala Frisbeegolfin pysäköintialue on saatu rakennetuksi, tiedotamme siitä välittömästi.